Εισαγωγή δομημένων δεδομένων Google Structured Data στο site σας

Πρόσφατα η Google παρουσίασε μια νέα δυνατότητα εμφάνισής αποτελεσμάτων δομημένων δεδομένων αναζητήσεων με τον όρο “Structured Data”. Πλέον, με κατάλληλο κώδικα και Εισαγωγή δομημένων δεδομένων, μπορούμε να βοηθήσουμε την Google, να κατανοήσει το περιεχόμενο μιας σελίδας, συμπεριλαμβάνοντας δομημένα δεδομένα στη σελίδα μας.

Τα δομημένα δεδομένα είναι μια τυποποιημένη μορφή για την παροχή πληροφοριών σχετικά με μια σελίδα και την ταξινόμηση του περιεχομένου της σελίδας. Για παράδειγμα, σε μια σελίδα συνταγών, ποια είναι τα συστατικά, ο χρόνος μαγειρέματος και η θερμοκρασία, οι θερμίδες κλπ. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Εισαγωγή δομημένων δεδομένων Google Structured Data στο site σας”